Ďakujeme Vám za hlasovanie pre občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Ak  máte záujem podporiť ich aj napriamo pripájame číslo účtu a variabilný symbol:

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

SK11 1100 0000 0026 2886 2684
VS: 31381341

Aj vernostný program Sphere sa chce pripojiť k iniciatíve globálnej udržateľnosti a vytvoriť tak lepší život pre každého z nás.