Ďakujeme Vám za hlasovanie pre neziskovú organizáciu ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Ak  máte záujem podporiť ich aj napriamo pripájame číslo účtu:

SK11 1100 0000 0026 2886 2684

VS: 31381341

Aj vernostný program Sphere sa chce pripojiť k iniciatíve globálnej udržateľnosti a vytvoriť tak lepší život pre každého z nás.