Ďakujeme Vám za hlasovanie pre neziskovú organizáciu Dobrý Anjel. Ak  máte záujem podporiť ich aj napriamo pripájame číslo účtu:

SK78 0200 0000 0021 9725 8257

VS: 31381341

Aj vernostný program Sphere sa chce pripojiť k iniciatíve globálnej udržateľnosti a vytvoriť tak lepší život pre každého z nás.