Ďakujeme Vám za hlasovanie pre občianske združenie malíček. Ak  máte záujem podporiť ich aj napriamo pripájame číslo účtu:

SK04 1100 0000 0029 2186 2077

VS: 31381341

Aj vernostný program Sphere sa chce pripojiť k iniciatíve globálnej udržateľnosti a vytvoriť tak lepší život pre každého z nás.